17/10/2011

Kemahiran Mikropengajaran

KEMAHIRAN MEMULAKAN PENGAJARAN

Tujuan fasa permulaan pengajaran
¨Menarik perhatian pelajar
¨Membantu pelajar bersedia: sudut kognitif dan afektif
¨Memperkenalkan objektif pembelajaran
¨Membina aliran pemikiran
¨Mengetahui pengetahuan sedia ada dan miskonsepsi pelajar


KAEDAH MENYOAL

Tujuan Menyoal
¨Memulakan inkuiri
¨Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran
¨Menarik perhatian pelajar dan menimbulkan sifat ingin tahu
¨Menumpukan perhatian pelajar kepada sesuatu idea atau konsep
¨Menggalakkan pelajar bertanya soalan
¨Membina kemahiran berfikir
¨Meminta penjelasan idea pelajar
¨Mengenal pasti dan menangani miskonsepsi
¨Mentaksir kefahaman pelajar

No comments:

Post a Comment