12/10/2011

Inkuiri Lab

Kelas minggu ini, kami telah belajar tentang pembelajaran ikuiri dengan menggunakan kaedah inkuiri lab. Bagi menjalankan eksperimen prinsip Archimedes telah dipilih untuk diaplikasikan di dalam kelas. setelah membuat eksperimen, kami dapat mengenal pasti hubungan antara daya dan air sesaran. Tiga pemboleh ubah telah dikenalpasti dalam menjalankan eksperimen ini. Tiga pemboleh ubah tersebut ialah dimanipulasikan, dimalarkan dan bergerakbalas.

No comments:

Post a Comment