18/10/2011

Kemahiran Mikropengajaran: Part 2

KEMAHIRAN MENERANG

Tujuan Menerang
¨Menyampaikan maklumat dengan cara yang berkesan
¨Membina pengetahuan dan kefahaman pelajar
¨Pelajar dapat mengikut arahan

Jenis-jenis Penerangan
¨Penaakulan
¤Menggunakan proses logik untuk menjawab soalan
¤Menstruktur semula konsep atau idea
¨Interpretatif
¤Menghuraikan maksud sesuatu istilah atau penyataan
¤Idea, konsep, prinsip, atau teori
¨Diskriptif
¤Menghuraikan proses, struktur, dan prosedur
¤Arahan jelas langkah-langkah menjalankan sesuatu


No comments:

Post a Comment